Update

geplaatst in: Nieuws | 0

Hierbij een nieuwe update vanuit de stuurgroep.

Sinds september is er weer het nodige gedaan/gebeurd betreffende het Baalder Noaberschap:

-Via de informatiebrief hebben we ons e-mail bestand behoorlijk kunnen updaten. Om het helemaal voor elkaar te krijgen willen we de vrijwilligers, bij wie we de e-mail nog niet kunnen afleveren,  telefonisch gaan benaderen voor het juiste e-mail adres.

-Op 14 oktober is er weer een bezoek gebracht aan de gemeente Hardenberg. Aan de orde kwam o.a. de huidige stand van zaken en het aantal hulpaanvragen. Verder kwam naar voren dat, door de kosten voor zorg en maatschappelijke ondersteuning, de gemeente vaker een beroep zou kunnen gaan doen op het Baalder Noaberschap. Verder hebben we een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het Beursplein (d.i een informatie/ontmoetingsmarkt van/voor alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Hardenberg) . Ook gaf de gemeente wederom aan met ons in gesprek te willen blijven.

-Nav. de uitnodiging hebben we op 20 november jl. deelgenomen aan het Beursplein. Daaruit is voortgekomen dat het RIBW (regionale instelling voor begeleiding bij wonen, werken en welzijn) indien nodig, contact kan opnemen met het Baalder Noaberschap, voor hulp ( veelal vervoer) van hun, in Baalder woonachtige, cliënten.

-Sinds kort beschikken we over een eigen bankrekeningnummer.  Binnenkort zal het rekeningnummer ook op deze site vermeld staan.

-Verder hebben we een gesprek gehad met een afvaardiging van de diaconieën van GKV en PKN uit de wijk Marslanden. Zij willen ook, gezamenlijk,  een Noaberschap in hun wijk opstarten en kwamen voor informatie/hulp bij ons op bezoek. De nodige informatie is gegeven en we willen ze natuurlijk van verdere informatie voorzien, indien gewenst.

-Tot nu toe zijn er, wat betreft de hulpaanvragen, 40 mensen op welke manier dan ook geholpen!!

De stuurgroep.