Update Rekeningnummer

geplaatst in: Nieuws | 0

Vanaf nu heeft het Baalder Noaberschap ook een bankrekeningnummer, namelijk:

  • NL75RABO 0133267199 ten name van Baalder Noaberschap

Draagt u het Baalder Noaberschap een warm hart toe en wilt u een gift geven dan kunt u dit vanaf nu doen op dit rekening nummer.

Alvast hartelijk dank.