Tuincommissie februari

geplaatst in: Tuin | 0

Hier een kort verslagje van de “tuincommissie” van het Baalder Noaberschap.

We hebben er nu 3jaar opzitten met onze tuinactiviteiten, waarbij de opbrengst is bestemd voor de mensen in onze wijk met een smalle beurs.                           
Dit loopt goed en wordt zeer gewaardeerd door de mensen die de producten ontvangen. Onze bezorgers zijn 2 (PKN). diakenen.                                             
De verzorgers, die behoorlijk op leeftijd waren, zijn nu vervangen door een paar anderen met als dagelijkse ondersteuning door iemand van de mensen van de wijkboerderij die aangestuurd wordt door de beheerder, die aan het begin van het seizoen alle medewerking verleent met zijn personeel met het voorbewerken van de grond en het frezen en bemesten daarvan, zodat wij niet de tuin om hoeven te spitten! Het stukje beschikbare grond voor ons is ± 150 m2. Bij het noaberschap is een lijst aanwezig die regelmatig ververst en actueel wordt gehouden met ± 30 adressen waarvan bekend is dat deze mensen het om financiële redenen goed kunnen gebruiken. Deze namen worden bv. aangeleverd door de predikant, ouderling of diaken in de wijk die het beste weten waar de nood het hoogst is.  Vanzelfsprekend wordt met deze lijst zeer discreet omgegaan en alleen bekend bij de mensen die de lijst samenstellen en de bezorgers van de producten. Soms geven mensen zelf aan dat hun financiële omstandigheden verbeterd zijn en melden zichzelf af voor deelname. Aan het begin en einde van elk “tuinseizoen” komen we, als team, even bij elkaar om het nieuwe jaar te bespreken of te evalueren.

Dit is zo wat info van onze kant over wat er zoal gebeurt rondom het tuinproject van De Wijkboerderij.

Hans Harlaar,                                                                                                      
2e coördinator Baalder Noaberschap.