Nieuws februari 2015

geplaatst in: Nieuws | 0

Nieuws van de stuurgroep.

We hebben de eerste vergadering van dit nieuwe jaar achter de rug. We kunnen melden dat, ondanks een eerdere vermelding dat de hulpaanvragen wat achterbleven t.o.v. 2013, er in het afgelopen jaar 38 mensen met heel verschillende situaties zijn geholpen via/door het Baalder Noaberschap.

Op de afgelopen vergadering hadden we, op hun eigen verzoek, een afvaardiging van Samen Doen / WMO te gast. Ze kwamen vertellen over de nieuwe opzet en werkwijze n.a.v. de invoering van de participatiewet en ook informeren of er in voorkomende gevallen een beroep op het Baalder Noaberschap mag/kan worden gedaan. We hebben ze onze “voorwaarden” geschetst maar ook gewezen op de activiteiten van de wijkdiaconie in het algemeen (i.s.m. de wijkvereniging) die interessant kunnen zijn voor Samen Doen . We zijn het er wel over eens dat we elkaar, daar waar mogelijk, kunnen/willen aanvullen. Daarbij is het wel van belang dat rekening gehouden word met de “capaciteiten” van het Baalder Noaberschap.

Het moestuinproject zal dit jaar een vervolg krijgen.

Verder word er weer een vrijwilligersavond voorbereid. Deze avond staat gepland op donderdag 23 april in het Morgenlicht. Het programma voor deze avond zijn we nog aan het uitwerken.

 

Interesse/vragen betreffende Samen Doen:

Samen Doen houdt wekelijks, op maandagmiddag van 15.30-17.00 uur, inloop/spreekuur in wijkboerderij Baalder.

Telefoon: 14 0523.

E-mail: samendoen@hardenberg.nl

 

De stuurgroep.