Nieuws februari 2014.

geplaatst in: Nieuws | 0

Aan het begin van dit nieuwe jaar deze update vanuit de stuurgroep.

Met dit schrijven hebben we de eerste vergadering van dit jaar achter de rug en zijn we al weer druk bezig met allerlei plannen en zaken.

In de afgelopen periode is het vrij rustig geweest wat betreft de hulpaanvragen. We gaan er maar even vanuit dat de periode rond kerst en de “korte”dagen daar debet aan zijn. Des al niet te min zijn we van plan een nieuwe PR ronde te gaan opstarten. Het Baalder Noaberschap is nu een jaar actief en we willen er natuurlijk alles aan doen dat het zijn naamsbekendheid houdt in de wijk.

Verder zijn we van plan dit jaar een informatieavond te gaan organiseren voor alle vrijwilligers van het Baalder Noaberschap. Hier komen we dan ook nog op terug.

Onze stuurgroep heeft onlangs nog twee uitnodigingen ontvangen voor een gesprek. Als afgevaardigde namens de stuurgroep heeft onze coördinator een (informatief) gesprek  gehad met een consulent van de WMO en ook mocht hij bij de voltallige gemeenteraad op bezoek om hen te informeren over het Baalder Noaberschap; wat het is en wat het doet.

Als stuurgroep kunnen we positief terug kijken op het startjaar 2013. We hebben 40 mensen, op welke manier dan ook, geholpen, deze eigen website is gelanceerd en we mochten aanwezig zijn bij het provinciebezoek van het koninklijk paar aan Overijssel. Ook zijn we erg tevreden over de (prettige) samenwerking in het Baalder Noaberschap. Ook het contact met de wijkvereniging Baalder en de gemeente Hardenberg is goed. We spreken dan ook de hoop uit dat we in 2014 net zo veel voor onze medemens in de wijk Baalder kunnen betekenen als in 2013.

De stuurgroep.