Nieuws december 2015

geplaatst in: Nieuws | 0

Nieuws van het Baalder Noaberschap.

Op de valreep van 2015 deze update vanuit de stuurgroep.

We kunnen melden dat het Baalder Noaberschap 65x hulp geboden heeft. Deze hulp varieerde van tuinklussen, kleine (technische) hulpvragen in huis tot hulp met vervoer en het invullen van papieren. Ook over het moestuinproject kunnen we positief zijn. Wederom heeft dit project groente kunnen uitdelen aan mensen/gezinnen die het goed konden gebruiken. Verder organiseerden we een vrijwilligersavond, onderhielden we het contact met de gemeente Hardenberg, Samen Doen, Wijkboerderij/-vereniging en de collega noaberschappen in Marslanden, Baalderveld en Heemse en geven we, op dit moment, ook weer onze medewerking aan de gezamenlijke actie betreffende de Pluspakketten. Verder hebben we nog, op uitnodiging, informatie verstrekt aan de collega`s van het, in oprichting zijnde(!), Noaberschap Centrum.

Niet alleen biedt het Baalder Noaberschap hulp; zij wordt ook geholpen! Door de vele vrijwilligers kunnen we doen wat we willen doen: helpen! Maar ook op andere manieren werden we ondersteund: het afgelopen jaar hebben we weer giften mogen ontvangen en ook de spaaractie van Plus Alfringheeft een mooi bedrag opgeleverd! Ook de zaden en aardappels voor het moestuinproject werden ter beschikking gesteld (Overweg Voeders (Jumper),Vedelaar Landbouw en Handelsonderneming), evenals de banner bij de ingang van Baalder.( Reclame Fa. Alfabet uit Den Ham)

We kijken tevreden terug op het afgelopen jaar. Zowel in de wijk Baalder als daarbuiten zijn we actief geweest. We willen dan ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet! (Of geduld als er geen “klus” was voor jullie) Ook alle donateurs, sponsoren: BEDANKT! Voor 2016 staan er ook al weer de nodige plannen en activiteiten op de agenda.

Rest ons u allen een goede jaarwisseling te wensen.

De stuurgroep.

PS

We zijn nog op zoek naar een coördinator. Heeft u interesse of heeft u vragen betreffende deze functie neemt u dan contact op. Dat kan telefonisch op 06-18408032 of via de website: https://www.baaldernoaberschap.nl/contact/