Plus zegelactie

geplaatst in: Nieuws | 0

Plus Zegelactie voor gratis boodschappen pakket. Ook dit jaar krijgt u bij Plus Wemekamp, evenals vorig jaar, gratis zegels voor een boodschappen pakket. Heeft u zegels over, of zelfs volle spaarkaarten en u doet er niets mee? Mogen wij deze … Vervolgd

Winterfair

geplaatst in: Nieuws | 0

Baalder Noaberschap naar de Winterfair. Op uitnodiging van de organisatie ( wijkvereniging Baalder i.s.m. AOC De Groene Welle) zal een afvaardiging van de stuurgroep op zaterdag 13 december a.s. aanwezig zijn op de winterfair bij de wijkboerderij. We zien het … Vervolgd

Nieuws Oktober 2014

geplaatst in: Nieuws | 0

Nieuws van de stuurgroep. We hebben de eerste vergadering weer achter de rug. We kunnen melden dat het moestuinproject veel waardering heeft gekregen van de mensen die de afgelopen periode groente uit dit project hebben ontvangen. We willen de vrijwilligers … Vervolgd

Vrijwilligersavond mei 2014

geplaatst in: Nieuws | 0

Dinsdag 20 mei jl. organiseerden we als stuurgroep de eerste vrijwilligers-/informatie avond van het Baalder Noaberschap. We vonden het,  na  ongeveer  1½ jaar actief in de wijk te zijn, belangrijk de vrijwilligers eens  op deze manier bij te praten. Er  … Vervolgd

Nieuws Mei 2014

geplaatst in: Nieuws | 0

Nieuws In de update van maart j.l. stond de vermelding dat we als stuurgroep het plan hadden opgevat om op 20 mei a.s. een vrijwilligersavond te gaan organiseren. We kunnen nu meedelen dat deze avond op genoemde datum zal plaatshebben … Vervolgd

Nieuws Maart 2014

geplaatst in: Nieuws | 0

Op 7 maart jl. heeft de Hardenbergse afd. van de Christen Unie ons uitgenodigd voor hun ledenavond in het LOC gebouw aan de Parkweg, die in het teken stond van het Noaberschap in het algemeen. Ook dhr. Arie Slob van … Vervolgd

Nieuws februari 2014.

geplaatst in: Nieuws | 0

Aan het begin van dit nieuwe jaar deze update vanuit de stuurgroep. Met dit schrijven hebben we de eerste vergadering van dit jaar achter de rug en zijn we al weer druk bezig met allerlei plannen en zaken. In de … Vervolgd

Update Rekeningnummer

geplaatst in: Nieuws | 0

Vanaf nu heeft het Baalder Noaberschap ook een bankrekeningnummer, namelijk: NL75RABO 0133267199 ten name van Baalder Noaberschap Draagt u het Baalder Noaberschap een warm hart toe en wilt u een gift geven dan kunt u dit vanaf nu doen op … Vervolgd

Update

geplaatst in: Nieuws | 0

Hierbij een nieuwe update vanuit de stuurgroep. Sinds september is er weer het nodige gedaan/gebeurd betreffende het Baalder Noaberschap: -Via de informatiebrief hebben we ons e-mail bestand behoorlijk kunnen updaten. Om het helemaal voor elkaar te krijgen willen we de … Vervolgd