Hoe vraagt u hulp aan?

Indien u hulp nodig heeft, bijvoorbeeld voor het van school halen van de kinderen, even boodschappen doen, of een lamp vervangen, of kleine technische klusjes of even iets in de tuin doen. Een wandelingetje maken of koffie drinken als u daar behoefte aan heeft.
Of als u een luisterend oor nodig heeft.
Het gaat dus om alledaagse dingen die u zelf even door omstandigheden niet kunt.
Daarvoor belt u dan met het telefoonnummer 06-18408032.


-Onze coördinator neemt de hulpvraag met u door.
-Indien nodig komt de coördinator bij u langs, t
ijdens deze ontmoeting neemt hij de aanvraag dan met u door.
-Daarna gaat de coördinator op zoek naar een vrijwilliger (indien nodig meerdere) om u te helpen.

-Wanneer deze gevonden is, wordt er contact met u opgenomen.
-Er wordt afgesproken hoe en wanneer de hulp kan worden geboden.

-Na de klus neemt de coördinator zo nodig contact met u op voor een korte evaluatie.

 

De coördinator is:

Bert Slijkhuis